Home » Organisatie

Organisatie

Het MSC certificeringstraject van garnalen is een samenwerkingsverband tussen de drie landen die het grootste aandeel hebben in de aanvoer van Noordzee garnalen: Denemarken, Duitsland en Nederland. Samen zijn de garnalenvissers van deze landen verantwoordelijk voor zo’n 97% van de Europese aanvoer van Noordzee garnalen.
De volgende partijen zijn actief betrokken bij de MSC certificering van de Noordzee garnalenvisserij.

Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO)
Voor Nederland wordt het MSC garnalen traject beheerd door de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO). Het is de verantwoordelijkheid van de CVO om er zorg voor te dragen dat het beheer- en managementplan naar behoren door de Nederlandse vissers wordt uitgevoerd.

De leden van de CVO bestaan uit de producentenorganisaties Delta Zuid, Rousant, Nederlandse Vissersbond, Texel, Urk, West en Wieringen. Het bestuur van CVO bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten leden, de producentenorganisaties (PO’s).
Dhr. C. Van Beveren, voorzitter
Dhr. A. De Boer, secretaris en penningmeester
Dhr. Ing. J.K. Nooitgedagt, vice-voorzitter
Dhr. M. Drijver, lid
Dhr. G.J. Wiegman, lid
Dhr. P. Bakker, lid
Dhr. M. Van der Ploeg, lid

De CVO is samen met de DFPO en de MSC-GbR eigenaar van het MSC garnalen certificeringstraject.

Naast de MSC certificering van garnalen, wordt ook de MSC twinrig, outrig en flyshoot certificering van tong en schol, de MSC puls certificering van tong en de MSC Noordzee brede certificering door de CVO beheerd.

Danske Fiskeres Producent Organisation (DFPO)
Voor Denemarken wordt het MSC garnalen traject beheerd door de DFPO. Dit is de Deense producenten organisatie waarbij alle garnalenvissers van Denemarken zijn aangesloten. Het is aan de DFPO om te zorgen dat de Deense garnalenvissers het beheer- en managementplan naar behoren uitvoeren.

De DFPO heeft de volgende structuur:
Ledenraad: deze is verantwoordelijk voor de statuten, het kiezen van het bestuur, het kiezen van de voorzitter en het uitzetten van beleid
Bestuur en voorzitter: zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de opvang prijs en het uitbetalen van deze opvangprijs indien een partij vis uit de markt wordt gehaald.
Secretariaat: is verantwoordelijk voor de administratieve zaken van de PO.

De DFPO is samen met de CVO en de MSC-GbR eigenaar van het MSC garnalen certificeringstraject.

MSC-GbR
In Duitsland wordt het MSC garnalen certificeringstraject door de MSC-GbR beheerd. Deze MSC-GbR bestaat uit vier Duitse PO’s:
Erzeugergemeinschaft der Deutschen Krabbenfischer GmbH (ca. 100 schepen);
Erzeugergemeinschaft Küstenfischer der Nordsee GmbH (ca. 28 schepen);
Erzeugergemeinschaft Tönning, Eider, Elbe und Weser w.V. (ca. 22 schepen); en
Fischereigenossenschaft Elsfeth e.G. (ca. 7 schepen).

Bovenstaande PO’s bevinden zich in Niedersachsen en Schleswig-Holstein. Alle PO’s in Duitsland spelen een belangrijke rol in het verbeteren van de duurzaamheid van de visserij activiteiten en het promoten van de afzet van de gevangen vis van hun leden.

De MSC-GbR is samen met de CVO en de DFPO eigenaar van het MSC garnalen certificeringstraject.

Acoura Marine Ltd.
De certificeerder, die door de CVO is ingehuurd om te beoordelen of de garnalenvisserij aan de eisen van MSC voldoet, is Acoura Marine. Acoura Marine heeft een team van vier specialisten samengesteld die alle informatie over de garnalenvisserij beoordelen. Dit team bestaat uit de volgende personen.

Julian Addison (expert op het gebied van bestand);
Gudrun Gaudian (expert op het gebied van ecosysteem effecten);
Paul Knapman (expert op het gebied van management van de visserij); en
Paul MacIntyre (adviseur voor het beoordelingsteam).

Op de website van MSC zijn de publicaties van Acoura Marine over de Nederlandse garnalenvisserij gepubliceerd. Klik hier om naar de desbetreffende pagina op de website van MSC te gaan.

Artikelen per onderwerp

Agenda

Recente reacties