Home » Headlines, MSC

Eerste jaarlijkse audit MSC garnalenkeurmerk

 • Facebook
 • Twitter
 • Add to favorites
 • RSS
Garnalenvisserij

Garnalenvisserij

Op 3 en 4 juni 2019 vindt de eerste jaarlijkse audit plaats van het MSC-garnalenkeurmerk. Tijdens deze audit wordt gekeken naar de voortgang van de implementatie en uitvoering van de maatregelen waaraan de garnalenvissers uit drie landen zich gecommitteerd hebben om het MSC garnalenkeurmerk te behalen en behouden.

Condities MSC garnalenkeurmerk

De condities waar de garnalenvissers aan moeten voldoen zijn als volgt:

 1. De sector moet zich houden aan het managementplan gericht op duurzame oogst. Zo is op 1 mei 2019 de minimale maaswijdte vergroot naar 24 mm.
 2. Er moet een programma worden ontwikkeld om de impact van garnalenvisserij op bedreigde diersoorten te evalueren.
 3. Er moet aangetoond worden dat de garnalenvisserij zich houdt aan afspraken met betrekking tot gebieden die gesloten zijn voor de visserij.
 4. Er moet worden aangetoond dat er een systeem is waarin de visserij-intensiteit in alle beviste gebieden in kaart kan worden gebracht om uiteindelijk de impact op de zeebodem te kunnen bepalen.
 5. Er moeten trilaterale afspraken gemaakt worden tussen Nederland, Duitsland en Denemarken over visserijmanagement en besluitvorming.
 6. De drie landen (Nederland, Duitsland en Denemarken) moeten tevens een effectief controle- en handhavingssysteem opzetten.
 7. Er moet een externe beoordeling komen op het visserijmanagement.

Voortgang condities

Aan enkele van bovenstaande condities is de afgelopen maanden hard gewerkt, enkele behoeven meer aandacht. Tijdens de audit begin juni krijgen stakeholders de kans om input te leveren en vragen te stellen bij de voortgang van de gestelde condities. Namens de Nederlandse garnalenvissers zal Daphne de Groot (namens CVO dossierhouder MSC garnalenkeurmerk) aanwezig zijn om de audit te begeleiden en vragen te beantwoorden.

Deel dit bericht

Artikelen per onderwerp

Agenda

Recente reacties