Home » Headlines, MSC

Visserij op Hollandse garnalen aanbevolen voor MSC-certificering

  • Facebook
  • Twitter
  • Add to favorites
  • RSS

Op dinsdag 18 juli 2017 is het definitieve beoordelingsrapport van het MSC certificeringsproces voor de Deense, Duitse en Nederlandse visserij op Hollandse garnalen (Crangon crangon) op de MSC website (www.msc.org) gepubliceerd. In dit rapport wordt de Marine Stewardship Council (MSC) aanbevolen om deze visserij met het MSC label te certificeren. Dit is een opmerkelijke prestatie en is mede mogelijk geworden door de samenwerking die de drie landen zijn aangegaan.

Tien jaar geleden besloot de Nederlandse garnalenvisserij een MSC certificeringsproces te starten. Twee jaar later volgden de Duitse garnalenvissers dit initiatief. Deze individuele pogingen liepen echter op niets uit. In 2015 – na wetenschappelijk advies van het Europese wetenschapsorgaan ‘International Council for the Exploration of the Sea’ – besloten de Deense, Duitse en Nederlandse garnalenvissers om een gezamenlijk MSC certificeringsproces te starten.

Gezamenlijk management
Dit besluit zorgde voor een aantal uitdagingen; het combineren van verschillende nationale wet- en regelgevingen tot een gezamenlijk managementplan was een van deze uitdagingen. Op 1 januari 2016 werd het gezamenlijke managementplan operationeel. Zo’n 400 vissers volgen allen vrijwillig één gemeenschappelijk beleid met onder andere oogstregels, technische maatregelen en een onafhankelijk controlesysteem.

Samenwerking
De positieve aanbeveling in het beoordelingsrapport was een van de eerste hordes die de garnalenvisserij moest nemen. Er zullen er echter meer volgen. Na de daadwerkelijke toekenning van het MSC certificaat zullen de zogenaamde ‘condities’, oftewel huiswerkopdrachten, door de garnalenvisserij moeten worden ingevuld. Hierin zoekt de visserij de samenwerking op met de belanghebbenden. Een project groep met onafhankelijk project management zal er op toezien dat discussies, interpretaties en aanpassingen van het managementplan constructief verlopen en in overeenstemming zijn met de uitdagingen van de visserij als ook met de criteria van MSC.

Controle en beheer
Door het MSC certificeringsproces is de visserij op Hollandse garnalen veranderd van een voornamelijk ongereguleerde naar een gecontroleerde en goed beheerde visserij. Tot op heden is ~90% van de op garnalen vissende vloot betrokken bij dit MSC certificeringsproces. Een van de resterende doelen van dit proces is om de overige vissers van de deelnemende landen, alsmede de vissers uit België en Frankrijk bij de certificering te betrekken waardoor een toekomstperspectief van een duurzame Europese garnalenvisserij onder één overkoepelend managementplan ontstaat.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Paulien Prent op pmprent@cvo-visserij.nl of op 0527 698 151.

Deel dit bericht

Artikelen per onderwerp

Agenda

Recente reacties