Home » Headlines

Brievenbus project klaar

  • Facebook
  • Twitter
  • Add to favorites
  • RSS

In het kader van het project ‘Discardsvermindering garnalenvisserij’ zijn er testen uitgevoerd met de brievenbus, grotere mazen en een overleefbak. Het doel van het project was het verminderen van bijvangst en het verhogen van de overleving van deze bijvangst in de garnalenvisserij.

Uit onderzoek blijkt dat de brievenbus voornamelijk kleine vis loost, maar dat grotere vissen in staat zijn om over het paneel heen te zwemmen zodat ze in de vangst terecht komen. Voor het rapport van IMARES klik hier.
De testen waarbij verschillende maaswijdtes zijn vergeleken wezen uit dat er procentueel meer marktwaardige garnalen in de netten met grote mazen zitten. Kleine, niet-marktwaardige garnalen worden dus geloosd door het gebruik van een grotere maas. Voor het rapport van IMARES klik hier.

ATKB heeft het innovatieve welsysteem aan boord van de GO 58 getest. Hieruit bleek dat vissen die in het welsysteem worden gestort nadat zij gevangen zijn een hogere overleving hebben dan vissen die ‘droog’ verwerkt worden. Wel moet het sorteerrendement van de overlevingsbak omhoog. Voor het rapport van ATKB klik hier.

Dit project is geselecteerd in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma “Perspectief voor een duurzame visserij” dat wordt medegefinancierd uit het Europees Visserij Fonds.

Europees Visserijfonds: Investering in duurzame visserij.

Deel dit bericht

Artikelen per onderwerp

Agenda

Recente reacties